Portalowy Informator Gadu-Gadu!
Dodane przez Karczu dnia Maja 10 2010 21:49:25
Uruchomiony zosta?? dzisiaj portalowy numer Gadu-Gadu, na kt??ry ka??dy U??ytkownik b?dzie m??g?? napisa? w celu uzyskania szukanych przez Niego informacji na tematy darmowych gad??et??w oraz konkurs??w internetowych. Udzielaniem informacji zajmuje si? Beryl. Numer oraz status dost?pno??ci wy??wietla si? zarejestrowanym U??ytkownikom w panelu nad ShoutBoxem.
Treść rozszerzona
Uruchomiony zosta?? dzisiaj portalowy numer Gadu-Gadu, na kt??ry ka??dy U??ytkownik b?dzie m??g?? napisa? w celu uzyskania szukanych przez Niego informacji na tematy darmowych gad??et??w oraz konkurs??w internetowych. Udzielaniem informacji zajmuje si? Beryl. Numer oraz status dost?pno??ci wy??wietla si? zarejestrowanym U??ytkownikom w panelu nad ShoutBoxem.