Nowy odno??nik do Regulaminu
Dodane przez Karczu dnia Maja 02 2010 19:36:09
W dniu dzisiejszym w menu pojawi?? si? nowy, bardzo wa??ny odno??nik do naszego Regulaminu, kt??ry dotychczas zamieszczony by?? tylko na naszym Forum, przez co nie przez ka??dego musia?? by? zauwa??ony. Serdecznie prosimy wszystkich U??ytkownik??w o zapoznanie si? z nim, poniewa?? znajduj? si? tam wszystkie wytyczne odno??nie dodawania adres??w i u??ytkowania naszego portalu.
Treść rozszerzona
W dniu dzisiejszym w menu pojawi?? si? nowy, bardzo wa??ny odno??nik do naszego Regulaminu, kt??ry dotychczas zamieszczony by?? tylko na naszym Forum, przez co nie przez ka??dego musia?? by? zauwa??ony. Serdecznie prosimy wszystkich U??ytkownik??w o zapoznanie si? z nim, poniewa?? znajduj? si? tam wszystkie wytyczne odno??nie dodawania adres??w i u??ytkowania naszego portalu.