??wietny konkurs: Wygraj Abonament!
Dodane przez Karczu dnia Listopada 16 2012 20:06:13
Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z konkursem Wygraj Abonament, w kt??rym wygra? mo??na roczn? op??at? abonamentu telefonicznego! Szczeg????y w rozwini?ciu newsa!
Treść rozszerzona
Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z konkursem Wygraj Abonament, w kt??rym wygra? mo??na roczn? op??at? abonamentu telefonicznego! Szczeg????y w rozwini?ciu newsa!



Jedyne, co trzeba zrobi?, to wype??ni? prosty formularz zg??oszeniowy, a nast?pnie odpowiedzie? na pytanie!





Link do konkursu: Wygraj Abonament


Uwaga! Pami?taj, aby potwierdzi? sw??j udzia?? w linku aktywacyjnym, a tak??e zaznaczy?, ??e uko??czy??e??/a?? 18 rok ??ycia!


??yczymy szcz???cia!