Powr??t po urlopie
Dodane przez Karczu dnia Września 23 2012 21:58:32
Po do??? d??ugiej przerwie w administrowaniu serwisem og??aszam, ??e powoli powracamy do normalnego trybu dzia??ania. Wszystkie nades??ane materia??y zosta??y ju?? wymoderowane, a ju?? za kilka chwil w newsie powy??ej znajdziecie naprawd? spooor? porcj? unboxing??w!