Zmiany, zmiany, zmiany... :)
Dodane przez Karczu dnia Lipca 06 2012 23:54:59
By? mo??e cz???? z Was ju?? zauwa??y??a, ??e w ostatnim czasie na stronie nasta??o kilka zmian. Przede wszystkim zrezygnowali??my z flashowego slidera (zajawki), kt??ra wy??wietla??a si? na stronie g????wnej. Gad??et ten mo??e by?? ??adny, jednak przy wi?kszej ilo??ci U??ytkownik??w powodowa?? mulenie strony...
Treść rozszerzona
By? mo??e cz???? z Was ju?? zauwa??y??a, ??e w ostatnim czasie na stronie nasta??o kilka zmian. Przede wszystkim zrezygnowali??my z flashowego slidera (zajawki), kt??ra wy??wietla??a si? na stronie g????wnej. Gad??et ten mo??e by?? ??adny, jednak przy wi?kszej ilo??ci U??ytkownik??w powodowa?? mulenie strony......kolejn? zmian? by??o stworzenie dodatkowych 3 kategorii w naszym Katalogu, kt??re linkuj? do wpis??w na stronie g????wnej. Dost?p dla nich jest odblokowany dla wszystkich - zar??wno zarejestrowanych, jak i go??ci. Reszta Katalogu tak jak by??o - blokada punktowa, aby adresy by??y skuteczniejsze i d??u??ej aktualne.


Uporz?dkowane zosta??o tak??e menu poziome, w kt??rym teraz m.in. mo??emy znale??? zak??adk? "Unboxingi", czyli co??, co popularno??ci? cieszy??o si? zawsze. mamy nadziej?, ??e zmotywuje Was to do cz?stszego nagrywania swoich unboxing??w - nie tylko gad??etowych, ale i konkursowych!


Pozosta??e zmiany to ju?? raczej detaliczne poprawki, jednak zapewniam, ??e to jeszcze nie koniec :) Zawsze znajdzie si? co?? do poprawy. Przyda??oby si? tak??e zrobi? np. fajne t??o na nasz facebookowy profil, jednak do tego prosi??bym o kontakt jakiego?? dobrego grafika. :)


Pami?tajcie, ??e to Wy tworzycie ten serwis i to Wasze propozycje s? dla mnie najwa??niejsze. Zg??asza? mo??ecie je na forum w dziale "Propozycje" oraz w komentarzach poni??ej, do czego zach?cam.