Egzotyczny Konkurs od Darm??wki.eu: WYGRAJ GAD??ETY!
Dodane przez Karczu dnia Maja 30 2012 14:57:42
Niezmiernie mi??o jest nam og??osi?, ??e od dnia 1 czerwca 2012 roku rozpoczynamy Egzotyczno-Wakacyjny Konkurs, w kt??rym wygra? mo??na ca??? mas? darmowych gad??et??w! U??ytkownik??w nagradzamy za... aktywno???!
Treść rozszerzona
Niezmiernie mi??o jest nam og??osi?, ??e od dnia 1 czerwca 2012 roku rozpoczynamy Egzotyczno-Wakacyjny Konkurs, w kt??rym wygra? mo??na ca??? mas? darmowych gad??et??w! U??ytkownik??w nagradzamy za... aktywno???!
REGULAMIN KONKURSU:


1. Konkurs zaczyna si? dnia 1 czerwca i ko??czy 31 lipca 2012 roku

2. Konkurs polega na zbieraniu punkt??w za okre??lone czynno??ci

3. Punkty zdobywa? mo??na za:
  a) dodanie na forum zdj?cia z otrzyman? przesy??k? z dowolnej Kategorii - 25 punkt??w [Instrukcja]
  b) nagranie unboxingu otrzymanych przesy??ek z zastosowaniem naszych regu?? - 100 punkt??w
  c) dodanie do Katalogu adresu z Kategorii Polskie -> Gad??ety lub Zagraniczne -> Gad??ety - 25 punkt??w

4. Linki do naszych zdj?? na forum oraz unboxing??w, kt??re maj? wzi?? udzia?? w Konkursie umieszczamy w komentarzach poni??ej. Adresy natomiast dodajemy normalnie.

5. Dla os??b, kt??re otrzymaj? najwi?ksz? liczb? punkt??w przewidujemy nagrody g????wne, a dla os??b, kt??rym niewiele punkt??w braknie do czo????wki lub potwierdz? otrzymanie najbardziej egzotycznego/nietypowego gad??etu w konkursie - przewidujemy nagrody pocieszenia!
NAGRODY W KONKURSIE:


konkurs 006

konkurs 002 konkurs 003

konkurs 004 konkurs 005


Miejsce 1:
dost?p do Strefy VIP, kalkulator, 10 smyczy, 10 naklejek, 5x50 z?? (kolekcjonerskie), 5 przypinek, 5 pin??w, 3 d??ugopisy, 3 breloki, opaska na r?k?

Miejsce 2:
dost?p do Strefy VIP, no??yk, 7 smyczy, 7 naklejek, 3x50 z?? (kolekcjonerskie), 3 przypinki, 3 piny, 2 s??ugopisy, 2 breloki, opaska na r?k?

Miejsce 3:
dost?p do Strefy VIP, 5 smyczy, 5 naklejek, 1x50 z?? (kolekcjonerskie), 1 przypinka, 1 pin, 1 d??ugopis, 1 brelok, opaska na r?k?

Nagrody pocieszenia:
losowe zestawy gad??et??w :)

UCZESTNICY:


Mariusz07 - 2525 punkt??w

alex79x - 2400 punkt??w

Beata4 - 1650 punkt??w

dawidek880 - 1375 punkt??w

Adziuu - 525 punkt??w

PrzemO6996 - 75 punkt??w

Pawlo432 - 75 punkt??w

Lesiup - 75 punkt??w

krawiec2111 - 75 punkt??w

rappx33 - 50 punkt??w

kruszynka - 25 punkt??w

pesia - 25 punkt??w

mycan69 - 25 punkt??w

ExusOne - 25 punkt??w

pawelek - 25 punkt??w

arabitan - 25 punkt??w
S?OWEM PODSUMOWANIA:


Jeste?? aktywnym U??ytkownikiem? We?? udzia?? w naszym Konkursie! Nie jeste?? aktywnym U??ytkownikiem? Zacznij nim by?, a ca??kiem za darmo Twoja kolekcja gad??et??w mo??e si? znacz?co powi?kszy?!

Z g??ry zaznaczamy, ??e za wszelkie pr??by oszustw b?dziemy odejmowali punkty lub wykluczali z Konkursu. Zaznaczamy tak??e, ??e adresy dodawane do Kategorii Polskie -> Gad??ety lub Zagraniczne -> Gad??ety w czasie trwania konkursu musz? by? potwierdzane w postaci fotek na forum lub unboxing??w.

Organizatorami Konkursu i dostawcami nagr??d s? U??ytkownicy gather oraz Karczu :)


Zapraszamy do zabawy!