Mega Gad??eciarski Konkurs: Wygraj zestaw kibica na EURO 2012!
Dodane przez Karczu dnia Maja 10 2012 20:44:06
Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia??u w KONKURSIE, w kt??rym do wygrania s? m.in. pi??ki, kubki, kufle na piwo, po??ciele, deskorolki, krawaty i inne gad??ety z logo EURO 2012! Serdecznie zach?camy!
Treść rozszerzona
Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia??u w KONKURSIE, w kt??rym do wygrania s? m.in. pi??ki, kubki, kufle na piwo, po??ciele, deskorolki, krawaty i inne gad??ety z logo EURO 2012! Serdecznie zach?camy!


Jedynie, co trzeba zrobi?, to wype??ni? prosty i oczywi??cie w pe??ni darmowy formularz zg??oszeniowy!
Nic wi?cej! Nie mo??esz wi?c nic straci? przez t? chwilk? pracy! Dlaczego wi?c nie warto by??oby spr??bowa?? :)


Link do Strony: Kliknij tutaj!


Uwaga! Aby zg??oszenie zosta??o przyj?te, nale??y potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?!


??yczymy powodzenia!