Konkurs! Wygraj iPada 2, notebooka Lenovo IdeaPad lub Sony PlayStation 3!
Dodane przez Karczu dnia Marca 24 2012 19:20:58
Serdecznie zach?camy Was do wzi?cia udzia??u w Konkursie, kt??ry polega na jak najlepszym odpowiedzeniu na pytania ankietowe. Wygra? za to mo??emy iPada 2, notebooka Lenovo IdeaPad oraz PlayStation 3!
Treść rozszerzona
Serdecznie zach?camy Was do wzi?cia udzia??u w Konkursie, kt??ry polega na jak najlepszym odpowiedzeniu na pytania ankietowe. Wygra? za to mo??emy iPada 2, notebooka Lenovo IdeaPad oraz PlayStation 3!

Jedyne, co trzeba zrobi?, aby si? przy???czy? do Konkursu, to wype??ni? prost? ankiet?!
Nic wi?cej! Nie mo??esz wi?c nic straci? przez t? chwilk? pracy! Dlaczego wi?c nie warto by??oby spr??bowa?? :)


Link do Konkursu: Wypelniasz-Wygrywasz.pl/angielski-dla-ciebie


Uwaga! W formularzu nale??y zaznaczy?, ??e uko??czy??o si? 19 rok ??ycia, a tak??e potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?!


??yczymy powodzenia!