Nowy serwis z nagrodami - Wyspa-Prezentow.pl
Dodane przez Karczu dnia Marca 04 2012 00:31:48
Dnia 1 marca 2012r. wystartowa?? ca??kiem nowy serwis Wyspa-Prezentow.pl, kt??ry umo??liwia zdobywanie nagr??d zupe??nie za darmo! Obecnie jest ju?? 180 U??ytkownik??w.


Treść rozszerzona
Dnia 1 marca 2012r. wystartowa?? ca??kiem nowy serwis Wyspa-Prezentow.pl, kt??ry umo??liwia zdobywanie nagr??d zupe??nie za darmo! Obecnie jest ju?? 180 U??ytkownik??w.


Na start, spo??r??d pierwszych 500-set zarejestrowanych os??b, wylosowane zostanie 150 U??ytkownik??w, kt??rzy otrzymaj? darmowe przesy??ki z gad??etami oraz 100 os??b, kt??re otrzyma darmowe konta premium.

??eby natomiast zdoby? nagrody (nie powy??sze gad??ety), nale??y zbiera? punkty wykonuj?c zadania.


Obecnie trwa ju?? konkurs polegaj?cy na zdobyciu jak najwi?kszej ilo??ci poleconych u??ytkownik??w, a wygran? w nim jest PENDRIVE 8GB!


REJESTRUJCIE SI? I ZDOBYWAJCIE NAGRODY! :)