Testuj lustrzank? za darmo! Napisz recenzj? i j? wygraj!
Dodane przez Karczu dnia Lutego 20 2012 21:17:17
Marzy Ci si? profesjonalna lustrzanka? Bez wzgl?du na odpowied?? powiniene?? sprawdzi? serwis TestujLustrzanke.pl, gdzie za darmo otrzyma? mo??ecie profesjonalny aparat do test??w, a autor najlepszej recenzji otrzyma go na sta??e!
Treść rozszerzona
Marzy Ci si? profesjonalna lustrzanka? Bez wzgl?du na odpowied?? powiniene?? sprawdzi? serwis TestujLustrzanke.pl, gdzie za darmo otrzyma? mo??ecie profesjonalny aparat do test??w, a autor najlepszej recenzji otrzyma go na sta??e!


Aparaty do zdobycia to: Canon EOS 600D + obiektyw (cena rynkowa ok. 2600 z?? brutto), Canon PowerShot S100 (cena rynkowa ok. 1800 z?? brutto), Nikon 1 J1 + obiektyw (cena rynkowa ok. 2600z?? brutto), Nikon D5100 + obiektyw (cena rynkowa ok. 3400 z?? brutto), SONY Alpha A55 + obiektyw (cena rynkowa ok. 2900 z?? brutto), Sony NEX5 Z (cena rynkowa ok. 2200 z?? brutto).

Jedynie, co trzeba zrobi?, to wype??ni? prosty i oczywi??cie w pe??ni darmowy formularz zg??oszeniowy!
Nic wi?cej! Nie mo??esz wi?c nic straci? przez t? chwilk? pracy! Dlaczego wi?c nie warto by??oby spr??bowa?? :)


Link do Strony: TestujLustrzanke.pl


Uwaga! Aby zg??oszenie zosta??o przyj?te, nale??y potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?, a tak??e zaznaczy?, ??e uko??czy??o si? 19 rok ??ycia!


??yczymy powodzenia!