Uwaga! Wygraj 1000 PLN na prawdziwe zimowe zakupy!
Dodane przez Karczu dnia Stycznia 19 2012 18:45:31
Serdecznie zapraszamy do brania udzia??u w ??wie??o rozpocz?tym KONKURSIE, w kt??rym wygra? mo??emy a?? 1000 z??otych na dowolne akcesoria zwi?zane z zimowym szale??stwem!
Treść rozszerzona
Serdecznie zapraszamy do brania udzia??u w ??wie??o rozpocz?tym KONKURSIE, w kt??rym wygra? mo??emy a?? 1000 z??otych na dowolne akcesoria zwi?zane z zimowym szale??stwem!


Jedynie, co trzeba zrobi?, to wype??ni? prosty i oczywi??cie w pe??ni darmowy formularz zg??oszeniowy!
Nic wi?cej! Nie mo??esz wi?c nic straci? przez t? chwilk? pracy! Dlaczego wi?c nie warto by??oby spr??bowa?? :)


Link do Konkursu: KLIK!


Uwaga! Aby zg??oszenie zosta??o przyj?te, nale??y potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?!


??yczymy powodzenia!