??wietny konkurs od KatalogMarze?? z nagrod? gwarantowan?!
Dodane przez Karczu dnia Listopada 03 2011 15:14:40
"Katalog Marze??" pod adresem Konkurs.KatalogMarzen.pl zorganizowa?? konkurs, w kt??rym ka??da osoba otrzymuje gwarantowane 25 PLN na zakupy, a dla zwyci?zc??w - weekend marze?? z wybranymi przez siebie atrakcjami na stronie!
Treść rozszerzona
"Katalog Marze??" pod adresem Konkurs.KatalogMarzen.pl zorganizowa?? konkurs, w kt??rym ka??da osoba otrzymuje gwarantowane 25 PLN na zakupy, a dla zwyci?zc??w - weekend marze?? z wybranymi przez siebie atrakcjami na stronie!

Link do Konkursu: Konkurs.KatalogMarzen.pl


Uwaga! Aby zg??oszenie zosta??o przyj?te, nale??y potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?, a tak??e zaznaczy?, ??e uko??czy??o si? 19 rok ??ycia!


Serdecznie polecamy!