Wielka Loteria od Plusa!
Dodane przez Karczu dnia Października 08 2011 20:30:41
Kilku z Was zapewne s??ysza??o ju?? o tej Loterii z reklam telewizyjnych, jednak je??li nie - zapraszamy do zapoznania si? z tym wpisem. W Loterii Plusa codziennie wygra? mo??emy od kilkunastu tysi?cy do nawet miliona z??otych, a co tydzie?? - samoch??d!
Treść rozszerzona
Kilku z Was zapewne s??ysza??o ju?? o tej Loterii z reklam telewizyjnych, jednak je??li nie - zapraszamy do zapoznania si? z tym wpisem. W Loterii Plusa codziennie wygra? mo??emy od kilkunastu tysi?cy do nawet miliona z??otych, a co tydzie?? - samoch??d!


Szczeg????y akcji:

Uczestnik mo??e przyst?pi? w ramach udzia??u w Loterii do ??Klubu Loterii Plus?. W celu przyst?pienia do ??Klubu Loterii Plus?, Uczestnik powinien wys??a? wiadomo??? SMS na numer 60400, o tre??ci: START KLUB od dnia 15 wrze??nia 2011 do dnia 22 stycznia 2012 roku. Przes??anie wiadomo??ci na numer 60400 jest nieodp??atne. Uczestnik, kt??ry przyst?pi do ??Klubu Loterii Plusa?, b?dzie otrzymywa?? codziennie, od dnia nast?puj?cego po dniu przyst?pienia do ??Klubu Loterii Plusa?, do dnia 22 stycznia 2012 roku, jedn? odp??atn? wiadomo??? w formie wiadomo??ci SMS, kt??rej koszt, w kwocie 4 z?? netto,4,92 z?? brutto, poniesie Uczestnik. W celu dezaktywacji us??ugi subskrypcji nale??y wys??a? STOP KLUB na numer 60400 (koszt 0 PLN). Loteria tylko dla numer??w w Plusie. Organizatorem loterii jest Digital Alea Sp. z o.o.