Update: Wygraj bilety na Mistrzostwa Freestyle Motocrossu lub Bony na Gokarty!
Dodane przez Karczu dnia Listopada 14 2011 22:00:00
OffersClick zorganizowa?? kolejny Konkurs, w kt??rym tym razem wygra? mo??emy 10 podw??jnych wej??ci??wek na Mistrzostwa ??wiata Freestyle Motocrossu! lub 500 PLN na wy??cigi gokartowe na wybranym torze w Polsce!
Treść rozszerzona
OffersClick zorganizowa?? kolejny Konkurs, w kt??rym tym razem wygra? mo??emy 10 podw??jnych wej??ci??wek na Mistrzostwa ??wiata Freestyle Motocrossu! lub 500 PLN na wy??cigi gokartowe na wybranym torze w Polsce!


Pami?taj, ??e nawet je??eli nie jeste?? w stanie pojawi? si? na tym wydarzeniu lub Ci? ono nie interesuje - bilety takie mo??na bardzo drogo odsprzeda?! Podobnie sytuacja wygl?da z mozliwo??ci? skorzystania z toru gokartowego! :)

Jedynie, co trzeba zrobi?, to wype??ni? prosty (i oczywi??cie w pe??ni darmowy) formularz. Nic wi?cej!
Nie mo??esz wi?c nic straci? przez t? chwilk? pracy! Dlaczego wi?c nie warto by??oby spr??bowa?? :)


Link do Konkursu: Kliknij tutaj!


Uwaga! Aby zg??oszenie zosta??o przyj?te, nale??y potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?!


??yczymy powodzenia!


PS. Konkurs sk??ada?? si? z dw??ch cz???ci - pierwsza z biletami, a druga z bonami. W obu jednak do wygrania s? te same nagrody!