Instrukcja: Jak zacz???
Dodane przez Karczu dnia Marca 21 2010 12:46:38
Od wczoraj na naszej stronie znajduje si? zak??adka zatytu??owana Jak zacz??? - jest to odno??nik skierowany do wszystkich tych, kt??rzy chcieliby rozpocz?? swoja przygod? ze zdobywaniem darmowych gad??et??w, jednak zupe??nie nie wiedz? jak si? do tego zabra?. Je??eli zauwa??ysz w poradniku jaki?? b???d lub uwa??asz, ??e czego?? w nim brakuje, to zapraszam do zak??adki Kontakt.
Treść rozszerzona
Od wczoraj na naszej stronie znajduje si? zak??adka zatytu??owana Jak zacz??? - jest to odno??nik skierowany do wszystkich tych, kt??rzy chcieliby rozpocz?? swoja przygod? ze zdobywaniem darmowych gad??et??w, jednak zupe??nie nie wiedz? jak si? do tego zabra?. Je??eli zauwa??ysz w poradniku jaki?? b???d lub uwa??asz, ??e czego?? w nim brakuje, to zapraszam do zak??adki Kontakt.