Lockerz: Shopowy restock b?dzie powt??rzony!
Dodane przez Karczu dnia Lutego 15 2011 19:23:37
Jak pewnie niekt??rzy z Was zauwa??yli, podczas ostatniego shopowego resocku wyst?pi??o wiele b???d??w. Wiele os??b nie mog??o si? zalogowa?, przez co stracili szans? na wygran?. Restock b?dzie wi?c powt??rzony ju?? w najbli??szy pi?tek dla wszystkich, kt??rzy nic nie zam??wili!