Lockerz: Restock shopowy w poniedzia??ek!
Dodane przez Karczu dnia Lutego 11 2011 11:00:00
Wspominali??my niedawno o restocku shopowym i warunkach dostania si? na niego. Dzi?? ju?? wiemy, ??e odb?dzie si? on w najbli??szy poniedzia??ek! Warto bra? udzia?? w tego typu uzupe??nieniach, poniewa?? jest na nim o wiele mniej os??b niz na tych generalnych, przez co szansa na zdobycie nagrody diametralnie wzrasta!