Lockerz: KOLEJNY General Redemption!
Dodane przez Karczu dnia Stycznia 28 2011 18:37:07
...Nie, to nie ??art! Lockerz zapowiedzia??o kolejny generalny restock! Katalog nagr??d zosta?? ju?? udost?pniony (kliknij tutaj) i zauwa??y? mo??emy, ??e tym razem nagrody zosta??y podzielone na a?? 4 kategorie, a ich ceny s? tak niskie, ??e a?? niewiarygodne! ??yczymy udanych ??ow??w!