Lockerz: Same niespodzianki!
Dodane przez Karczu dnia Stycznia 11 2011 22:22:30
W dniu wczorajszym na Lockerz pojawi??a si? tajemnicza aukcja, na kt??rej znajdowa??a si? niespodzianka. Lockerz uchyli??o tylko r?bka tajemnicy, ??e b?dzie to "Kinect razem z czym??". Dzisiaj natomiast w Shopie znale??? mo??emy tajemniczy przedmiot, kt??ry mo??na zakupi? za 29,99$. Link do niego znajduje si? tutaj!