Lockerz: Restock w tym tygodniu!
Dodane przez Karczu dnia Stycznia 04 2011 23:03:24
Na twitterze Kathy z Lockerz pojawi??a si? informacja, ??e restock dla os??b, kt??re kupi??y co?? w Shopie b?d?? Ultimate Wallpaper odb?dzie si? jeszcze w tym tygodniu! Nie wiadomo jednak jeszcze kiedy dok??adnie i w jakich terminach trzeba by??o co?? zdoby?, aby si? na niego dosta?.