Lockerz: Restock si? zbli??a!
Dodane przez Karczu dnia Grudnia 20 2010 17:00:36
Ka??dy, kto nie ma szcz???cia do Shopu, a na aukcjach 24/7 nie uda??o mu si? niczego zdoby? ju?? teraz mo??e szykowa? si? na zbli??aj?cy si? restock (uzupe??nienie nagr??d), kt??ry odb?dzie si? albo dzisiaj, albo w nocy z wtorku na ??rod?! ??yczymy obfitych ??ow??w!