Lockerz: 24/7 ju?? jest!
Dodane przez Karczu dnia Października 22 2010 17:23:25
Dzi?? rano wystartowa??y ca??odobowe aukcje nazywane 24/7. Ka??dy U??ytkownik mo??e wkroczy? do licytacji i walczy? o upragnione nagrody. Pami?tajcie, ??e je??eli zalicytujesz i nie uda Ci si? wygra?, to wszystkie PTZ zostan? Ci zwr??cone! Ca??e FAQ odno??nie 24/7 znajdziecie kilka news??w wcze??niej!