OSTATNI restock na Lockerz ju?? nied??ugo!
Dodane przez Karczu dnia Października 14 2010 22:31:14
Akcja organizowana przez Lockerz, kt??ra polega??a na obejrzeniu 15 mln filmik??w przez U??ytkownik??w zosta??a zako??czona fiaskiem. Nie uda??o si? uzyska? a?? tylu wy??wietle??, jednak Lockerz zapowiedzia??o, ??e jeden z trzech restock??w i tak si? odb?dzie. Tak wi?c... Czekajcie niecierpliwie, bo to ju?? ostatni tradycyjny restock na Lockerz!