5-cio krotne PTZ za filmiki na Lockerz!
Dodane przez Karczu dnia Lipca 11 2010 14:58:20
Lockerz og??osi??o now? akcj? o nazwie "5 Times The PTZ". Na czym ona polega? Od dzisiaj do ko??ca tego miesi?ca ka??dy filmik w zak??adce "PLAY" b?dzie mo??na ogl?da? a?? 5-cio krotnie! Oznacza to, ??e za ka??dy filmik b?dzie mo??na otrzyma? 20 PTZ (Z-List) lub 10 PTZ (zwyk??y U??ytkownik). Zapraszamy do ogl?dania!
Treść rozszerzona
Lockerz og??osi??o now? akcj? o nazwie "5 Times The PTZ". Na czym ona polega? Od dzisiaj do ko??ca tego miesi?ca ka??dy filmik w zak??adce "PLAY" b?dzie mo??na ogl?da? a?? 5-cio krotnie! Oznacza to, ??e za ka??dy filmik b?dzie mo??na otrzyma? 20 PTZ (Z-List) lub 10 PTZ (zwyk??y U??ytkownik). Zapraszamy do ogl?dania!