Qstock na Qday coraz bli??ej!
Dodane przez Karczu dnia Czerwca 24 2010 21:17:23
Na portalu Qday.pl pojawi??a si? informacja, ??e Qstock (odpowiednik restocku, czyli uzupe??nienia nagr??d w sklepie) odb?dzie si? pomi?dzy 28 czerwca, a 3 lipca. Wa??n? informacj? jest to, ??e wi?kszo??? nagr??d b?dzie dost?pna za mniej ni?? 80 EXP, a 1/5 to zestawy nagr??d. No c????, pozostaje nam tylko czeka? :) Nie masz jeszcze konta? Za?????? je.
Treść rozszerzona
Na portalu Qday.pl pojawi??a si? informacja, ??e Qstock (odpowiednik restocku, czyli uzupe??nienia nagr??d w sklepie) odb?dzie si? pomi?dzy 28 czerwca, a 3 lipca. Wa??n? informacj? jest to, ??e wi?kszo??? nagr??d b?dzie dost?pna za mniej ni?? 80 EXP, a 1/5 to zestawy nagr??d. No c????, pozostaje nam tylko czeka? :) Nie masz jeszcze konta? Za?????? je.