Unboxing / Rozpakowywanie - 24.05.2010
Dodane przez Karczu dnia Maja 24 2010 23:49:30
W dniu dzisiejszym na portalu YouTube pojawi??y si? 3 nagrania typu Unboxing wrzucone przez nasze partnerskie kana??y UnboxerPL oraz unboxingchannell. Odpakowywane by??y paczki od: Powiat Strzelecko-Drezniedzkiego, WO??P, Starostwo Powiatowe w ??remsku, Power Play, Platforma obywatelska, Urz?d Pracy w Kielcach. Nagrania mo??ecie obejrze? rozwini?ciu newsa!
Treść rozszerzona
W dniu dzisiejszym na portalu YouTube pojawi??y si? 3 nagrania typu Unboxing wrzucone przez nasze partnerskie kana??y UnboxerPL oraz unboxingchannell. Odpakowywane by??y paczki od: Powiat Strzelecko-Drezniedzkiego, WO??P, Starostwo Powiatowe w ??remsku, Power Play, Platforma obywatelska, Urz?d Pracy w Kielcach.