Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: Lista for do wrzucania plik??w

Dodane przez Karczu dnia 19-06-2011 21:25
#6


Od??wie??am, aby poinformowa? o nowym forum: Warez.Uploaduj.com

warez.uploaduj.com/reklama/banner2.png

Forum zosta??o stworzone z my??l? o wszystkich tych, kt??rzy chc? promowa? swoje pliki. Na forum ju?? na starcie zadbali??my o wszystkie kwestie SEO (pozycjonowanie strony) - pocz?wszy od pluginu przyjaznych link??w (dzi?ki czemu pliki b?d? mog??y pojawia? si? w pierwszych wynikach w wyszukiwarkach), a sko??czywszy na mocnych linkach zewn?trznych. Dla pierwszych Uploader??w przygotowali??my oczywi??cie Konta V.I.P., kt??re dodatkowo wp??ywaj? na wiarygodno??? dodawanych plik??w!