Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: Konkurs.KatalogMarzen.pl

Dodane przez Karczu dnia 03-11-2011 16:09
#1"Katalog Marze??" pod adresem Konkurs.KatalogMarzen.pl zorganizowa?? konkurs, w kt??rym ka??da osoba otrzymuje gwarantowane 25 PLN na zakupy, a dla zwyci?zc??w - weekend marze?? z wybranymi przez siebie atrakcjami na stronie! Sprawd?? koniecznie ta okazj?!


files.netsales.pl/programy/555_Katalog_Marzen/katalogmarzen_2_300x250.jpg


Link do Konkursu: Konkurs.KatalogMarzen.pl


Uwaga! Aby zg??oszenie zosta??o przyj?te, nale??y potwierdzi? nasz udzia?? klikaj?c w link aktywacyjny, kt??ry przyjdzie na nasz? poczt?, a tak??e zaznaczy?, ??e uko??czy??o si? 19 rok ??ycia!Dodane przez beziko dnia 03-11-2011 17:47
#2

25PLN to to nie jest gwarancja u??ycia. Oczywi??cie dostaje si? to, ale w formie rabatu przy zakupie produktu za min. 200z??.