Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: Ebesucher.de

Dodane przez greg12310 dnia 01-06-2011 21:57
#1

Jak to dzia??a?

Je??eli jeste?? zbyt leniwy, aby klika? w maile lub linki...

Je??eli nie chcesz zbyt d??ugo zbiera? pieni?dzy na swoj? wyp??at?...

Je??eli Tw??j komputer pracuje ca??ymi dniami...

EBESUCHER jest w??a??nie dla Ciebie!!!

Ebesucher to niemiecki autosurf, kt??ry nalicza punkty swoim u??ytkownikom, w zamian za ogl?danie wy??wietlaj?cych si? stron. Nie trudno si? domy??le?, ??e punkty mo??na wymienia? na pieni?dze, a kurs 1000 punkt??w zmienia si? w czasie.

Na czym polega urok ebesuchera?

Ot???? program ten nie wymaga od swoich u??ytkownik??w zbytniego zaanga??owania. W przeciwie??stwie do blisko spokrewnionych suffbar??w, ebesucher nie wymaga wpisywania ??adnych kod??w. Ma??o tego! Mo??emy w???czy? program, zminimalizowa? kart? i robi? co nam si? tylko ??ywnie podoba, a punty mimo wszystko s? naliczane!

Ile mog? zarobi??

Twoje zarobki, zale??e? b?d? w g????wnej mierze od Twojego zaanga??owania. Im d??u??ej b?dziesz mia?? w???czonego auto- surfa tym wi?cej punkt??w zarobisz. I tak:

Za jedn? godzin? mo??esz dosta? maksymalnie 960 punkt??w. Ma??o? Je??eli sp?dzisz godzin? na dob?, ka??dego dnia miesi?ca, da Ci to 28800 punkt??w. A mo??esz przecie?? siedzie? i po 24 godziny

http://www.ebesuc...

Pow??d edycji: Poprawa tytu??u.

Edytowane przez Karczu dnia 01-06-2011 22:57