Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: FireCash.org

Dodane przez Diqtion dnia 01-04-2011 13:11
#1

www.firecash.org/media/images/firecash/logo.png

FireCash.org - jest kolejnym serwisem podobnym do ShareCash.org (SC), czy CashFile.org (CF). Jak opisuj? go administratorzy, wystarcz? nam trzy kroki: rejestracja, wrzucenie plik??w i zarabianie!

Stawki w tym serwisie wahaj? si? od 0,25$ do nawet 10$ za pobranie.
Minimum do wyp??aty to 10$, tak wi?c wystarczy jedno pobranie (wype??niona najdro??sza oferta) i ju?? mamy na minimum.
Pieni?dze s? wyp??acane pomi?dzy 8, a 15 dniem ka??dego miesi?ca.
Wyp??aty s? realizowane na PayPal.

Serwis daje mo??liwo??? kupna konta premium:
- na tydzie?? w cenie 4,99$
- na miesi?c w cenie 8,99$
- na trzy miesi?ce w cenie 15,99$
Konto premium daje nam 30% wi?cej zarobk??w!

Plusami tego serwisu s?:
+ ??wietny wygl?d powalaj?cy na ??opatki inne tego typu serwisy,
+ wygodny panel u??ytkownika,
+ blokady przed oszustami (zabezpieczenie przez pobieraniem swoich plik??w),
+ maksymalny rozmiar pliku jaki mo??emy wrzuci? to 50 MB dzi?ki czemu nie b?dzie tam ??adnego nielegalnego oprogramowania,
+ bardzo mi??y Support, kt??ry odpowiada dok??adnie, na ka??de zadane im pytanie.

Serwis dopiero co ruszy??, wi?c nie posiadam jeszcze dowodu wyp??aty, ale jestem wr?cz pewny, ??e serwis b?dzie wyp??acalny.
Mo??ecie pom??c mi to potwierdzi? wystarczy tylko, ??e zarejestrujecie si? z mojego reflinka i zaczniecie zarabia?, a jak tylko dostane pierwsz? wyp??at? dorzuc? screen.

Reflink: http://firecash.o...amp;id=199
firecash.org//tmp/sign_199.png
Czysty link: firecash.org

Pozdrawiam,
Diqtion